Welcome to Nernst.

Urvalsguide

Typ av process eller apparat

Processvillkor

Sensorinstallationsläge

Mätområde

Använda modeller

Pannor Paket Förbränd gas eller eldningsolja In-line installation 0 till 100 % O2 Justerbar N2001 / N2032 & H-serien sond
Kraftgenerering Förbränt kol, dammig flygaska
Förbränd olja
Förbränt träflis, ask
Black Liquor Recovery Förbränd svartlut, dammig
Järn stål Uppvärmningsugn Förbränd gas In-line installation 0 till 100 % O2 Justerbar N2032 & H-seriens sond
Glödgningsugn H2Nx (indirekt avfyrad)
Koksugn Förbränd gas
Soaking Pit Förbränd gas
Aluminium Potlines & Hållugn Fientlig komponent - fluor In-line installation 0 till 100 % O2 Justerbar N2032 & H-serien sond/kammare
Förbränningsugnar Hushållssopor Förbränd gas och fientliga föreningar In-line installation 0 till 100 % O2 Justerbar N2001 / N2032 & CR-seriesond
Medicinskt eller giftigt avfall Förbränd gas och fientliga föreningar
Högtemperaturugnar/ugnar Roterande lime Förbränd gas

In-line installation

0 till 100 % O2 Justerbar N2001 / N2032 & H-serien sond
Cement Förbränd gas (och ibland gummi)
Glas Förbränd gas (hög kiseldioxid) N2001 / N2032 & H-serien sond
Keramisk Förbränd gas (högt glasflöde) N2032 & H-serien /HH-serien /R-serien sond
Tegel Förbränd gas (högt glasflöde) N2032 & H-seriens sond
Syra daggpunkt Kraftgenerering Förbränt kol, dammig flygaska In-line installation 0°C till 200°C Syradaggpunktsvärde.Justerbar N2035A SYRA DAGG
Syre och brännbar gas tvåkomponent Kraftgenerering Förbränt kol, dammig flygaska In-line installation 0 till 100 % O2 Justerbar N2032-O2/CO tvåkomponent
0 till 2000 ppm CO Justerbar
Värmebehandling Förseglad släckugn CO / CO2(minska) In-line installation 0 till 1,5 % kol L-serie/R-serie ouppvärmd sond
Roterande ugn CO / CO2(minska)
Mesh bältugn CO / CO2(minska)
Torkugnar Direktavfyrad Vattenånga In-line installation 0 till 100 % vattenånga N2035 & HMW vattenångsond
Indirekt avfyrad Vattenånga Justerbar
Baka ugnar Indirekt avfyrad Vattenånga & eventuellt fett In-line installation 0 till 100 % vattenånga Justerbar N2035 & HMW vattenångsond
Chiptillverkning Snabb glödgning N2 Inbyggd sensor i analysatorn 0 till 100 % O2 Justerbar NP32
Litografi N2
Högtryckspannor Högtrycksångpannor Vattenånga In-line installation 0 till 100 % O2 Justerbar N2032 & HGP serie högtryckssond

Kärnkraftsångpannor

Vattenånga

Kärnkraftspannor

Vattenånga