Welcome to Nernst.

Vattenånga och syrehalten kan mätas samtidigt på den brandsäkra förbränningstestutrustningen

Utrustning för eldfast förbränningstest används i stor utsträckning i studien av brandegenskaper och förbränningsprestanda, såväl som formuleringen av flamskyddsindustristandarder.Det är nödvändigt att mäta syrehalten i rökgasen efter förbränning, och även att mäta rökgasens vattenånghalt vid hög temperatur.

Nernsts HMV-sond och N2035 vattenånganalysator är perfekt anpassade till denna typ av utrustning.Användare behöver bara installera en HMV-sond på rörledningen, som är ansluten till vattenånganalysatorn genom kablar och referensrör.

Sonden är lämplig för temperaturer från 0 till 900 °C. N2035 vattenånganalysatorn har två utgångar, den första är syrehalten (1×10)-30till 100 %), och den andra är vattenånghalten (0 till 100 %).Användare kan få två viktiga parametrar för syrehalt och vattenångahalt utan att köpa ytterligare en uppsättning syreanalysatorer, vilket sparar kostnader och förenklar driften.

utrf

Efter att de deltagande enheterna i den nationella flamskyddsindustrins standard har använt vårt företags produkter, stöds forskningen om brandegenskaper och förbränningsegenskaper av korrekta data.


Posttid: 2022-nov-10