Welcome to Nernst.

Vårt företag hjälper användare att lösa problemet med syremätning i områden med hög svavelhalt

Användarens ursprungliga högsvavliga område använder andra märken avzirkoniumoxidsonder, och livslängden är i allmänhet 3 månader, och en ny sond måste bytas ut om 3 månader, och användningskostnaden är extremt hög. Efter inspektion på plats av vårt företags ingenjörer fann man att efter svaveldioxiden (SO2) ) i rörledningen omvandlades rökgasen delvis till svaveltrioxid (SO3), den bildade svavelsyra (H2SO4) med fukten i rökgasen och kondenserades på den främre änden av sonden, vilket resulterade i zirkoniumoxid.Sonden är skadad av korrosion.

1

Efter att ha ersatt vårt företags Nernstzirkoniumoxid sond, eftersom Nernstzirkoniumoxid sondkan tömmas direkt utan att stängas av, den är utrustad med en automatisk reningslåda ochsyreanalysatorär inställd på att automatiskt tömma sonden regelbundet, så att svavelsyralösningen bildas så snart den bildas.Rensning och rengöring, sondens livslängd är mer än ett år.Användaren var mycket nöjd och köpte 2 extra set.

Vänligen kontakta vårt företag för mer information,Cell & Whatsapp:+86-13882197191 E-post:nernstcontrol@126.com

 

 


Posttid: 2022-04-04